تاسیس و آغاز فعالیت: اگرچه شرکت پایاپک صنعت در سال 1380 تاسیس شد، اما سوابق صنعتی و ماشین سازی مدیران آن فی الواقع از 15 سال قبل آغاز می شد. با توجه به خلاء موجود در گـروه ماشین آلات اتوماتیـک کارتن، شـرکت فعالیـت خود را در ایـن زمینـه آغـاز کـرد و ایـن فعـالیـت به سرعت گسترش یافت. تلفیـق تجـارب قبلی در صنعت کشـور با تکنـولـوژی و مـهـارت یکـی از برتـریـن تولیدکنندگان و ماشین سازان این صنعت در جهـان، منجـر به ساخت نسـل جدیـد ماشیـن آلات چسـب زنی پایاپک گردید که با به کارگیری دقـت فوق العاده و نیز لحاظ نمودن مشخصات کارتن های مورد استفـاده در سطح کشـور در سـاخت این دستگاه ها، شرکت توانست در مدتی کوتاه عملکرد فوق العاده ای از خود به جای گذارد. هر قطعـه ای از قطعـات این دستـگاه ها با دقت بسیار زیاد طراحی و ساخته شده و فقط پس از بارها تست و اطمینان صددرصدی از مطابقت آن با شاخص های اولیه، به درستی و توسـط نیروی متخصص و ماهر در جای خود مونتاژ می گردد و لذا عملکرد بهیـنه و مطلوب آن قطعـه و مجموعه مونتاژ شده نهایی، تضمین شده است. دور از انتـظـار نیسـت اگـر امـروزه صـدهـا ماشیـن فـروختـه شـده پایاپـک به کارخانجات و صنایع مختلف کشور با موفقیت در حال کار بوده و تا 99درصد رضایت واحدهای صنعتی کشور را از نظر عملکرد مطلوب فنی حاصل نموده اند. مصرف قطعات یدکـی این دستگاه ها بسیار ناچیز و تعمیر و نگهداری آنها به حدود 15 دقیقه در هفته محدود می گردد.

 

 

گالری عکس پایا پک

سرویس قطعات

خدمات, سرویس و نگهداری

نمای دستگاه

کارخانه, محصولات

تولیدات پایا پک

کارخانه, محصولات

نمایشگاه محصولات

کارخانه, محصولات

نمای دستگاه چسب زنی

کارخانه, محصولات

سرویس و نگهداری

سرویس و نگهداری

تعمیر قطعات

خدمات, سرویس و نگهداری

پشتیبانی و تعمیرات

خدمات, سرویس و نگهداری